دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سنجه های اعتباربخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


AWT IMAGE
دریافت فایل پیش_نویس_اعتباربخشی.pdf   [حجم: 1500 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/26]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_7_anesthesia.pdf   [حجم: 806 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_14_landry.pdf   [حجم: 565 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_30_procurements.pdf   [حجم: 446 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_36_laboratory.pdf   [حجم: 827 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_40_pediatrics.pdf   [حجم: 722 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_49_surgery.pdf   [حجم: 838 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_50_cssd.pdf   [حجم: 748 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_62_icu.pdf   [حجم: 854 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/3]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_77_radiology.pdf   [حجم: 662 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_85_ccu.pdf   [حجم: 776 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_92_emergency.pdf   [حجم: 779 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_77_radiology.pdf   [حجم: 662 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل 26_1026_92_emergency.pdf   [حجم: 779 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل blood_transfusion_medicine.pdf   [حجم: 662 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل infection_control.pdf   [حجم: 512 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل information_technology.pdf   [حجم: 532 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل internal_medicine.pdf   [حجم: 748 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل medical_engineering.pdf   [حجم: 530 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل nursing_management.pdf   [حجم: 689 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل nutrition.pdf   [حجم: 564 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/4]


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 190 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر