دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برگزاری جلسات آموزشی هفتگی در بیمارستان برگزاری جلسات آموزشی هفتگی در بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 
جلسه با موضوع اعتباربخشی و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات در روز شنبه مورخ:98/8/18 از ساعت 8 الی 10 صبح در سالن جلسات بیمارستان تشکیل شد.در ابتدا آقای دکتر جویانی به عنوان هماهنگ کننده برنامه اعتباربخشی بیمارستان،درخصوص برنامه اعتباربخشی ملی،اهمیت ایمنی و حقوقی بیمار،محوریت بیمار در ارائه خدمات و نحوه مشارکت و پاسخگویی مدیران و پرسنل در اجرای سنجه ها مطالبی ارائه نمودند.سپس مدیرعامل بیمارستان در رابطه با اهمیت محورهای بهبود کیفیت و مدل های مختلف از جمله حاکمیت بالینی و IOM و نهایتاًٌ اعتباربخشی ملی توضیح دادندو تاکید کردند که مهمترین عامل در ارتقا کیفیت خدمات سلامت،مشارکت همگانی مدیران و پرسنل بیمارستان (Team Work) در راستای اجرای سنجه های اعتباربخشی می باشد.

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر