دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم پیشنهادات


کد رهگیرى این فرم: P101-F91-U0-N124841          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی
سمت
بخش/واحد
عنوان پیشنهاد
شرح وضعیت فعلی و اشکالات آن
شرح وضعیت پیشنهادی و مزایای آن
پیش نیازها و امکانات لازم برای اجرا پیشنهاد
تاریخ پیشنهاد

تاریخ شمسى: