بیمارستان شهدای یافت آباد- [اخبار پایگاه]
مانور تخلیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۵ | 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای یافت آباد
 
مانور تخلیه (بخش اورژانس سوختگی) مورخ 96/5/1 در بیمارستان شهدای یافت آباد برگزار گردید. این مانور با مشارکت ستاد بحران شهرداری منطقه 18، سازمان هلال احمر و آتش نشانی در این مرکز با حضور پرسنل و مراجعین محترم در ضلع غربی  انجام شد. در این مانور ابتدا آموزش پناه گیری و تخلیه ارائه گردید و سپس با همکاری سازمان هلال احمر مصدومین فرضی از بخش اورژانس سوختگی تخلیه گردیدند.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.30040.52552.fa
برگشت به اصل مطلب