بیمارستان شهدای یافت آباد- [اخبار پایگاه]
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان شهدای یافت یافت آباد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳ | 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای یافت آباد دکتر ناصری پور ریاست دانشگاه به همراه دکتر مبارکی معاون توسعه و مدیریت دانشگاه با همراهی ریاست و مدیریت این مرکز در مورخ 97/6/3 در ساعت 7 صبح جهت ارائه خدمات فوق تخصصی مغز از این مرکز بازدید میدانی به عمل آوردند و دستور طرح سناریو های چندگانه به منظور راهبرد آتی بیمارستان جهت حصول این مهم را صادر نمودند.


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.30040.69125.fa
برگشت به اصل مطلب