بیمارستان شهدای یافت آباد- واحد کامپیوتر
واحد کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول سایت : خانم  مهندس الهه نوری
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

کارشناس IT:  خانم  مهندس راضیه عسکری

تلفن تماس: 66792050

تلفن داخلی : 208

Email: Nori.e@kar.iums.ac.ir


دریافت فایل شرح_وظایف_کارشناسان.pdf   [حجم: 46 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/12/24]
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.5899.50558.fa
برگشت به اصل مطلب