بیمارستان شهدای یافت آباد- تغذیه
تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول تغذیه:خانم سمیه کمالیان
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

       

دریافت فایل شرح_عملکرد_واحد_تغذیه.pdf   [حجم: 58 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/12/27]

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.5919.50183.fa
برگشت به اصل مطلب