آدرس بیمارستان: تهران، یافت آباد- میدان الغدیر- بلوار الغدیر جنوبی


 

تلفن تماس:   ۹-۶۶۷۸۳۱۲۴
شماره فکس:     ۶۶۸۰۷۸۵۱
تلفن نوبت دهی: 66783121-66783120 

کد پستی:    ۱۳۷۷۷۱۴۷۷۵

Template settings