برنامه کلینیک پزشکان بیمارستان شهدای یافت آباد 

 

 
 

نام تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

اطفال

دکتر کریمی

دکتر ابوالفتحی

دکتر کریمی

دکتر آخشته

دکتر ابوالفتحی

چرخشی

 

ارولوژی

دکتر آقایی میبدی

...........

...........

...........

...........

...........

 

اعصاب و روان

دکتر وحید گل محمدی

دکتر وحید گل محمدی

دکتر وحید گل محمدی

دکتر وحید گل محمدی

...........

...........

 

طب سنتی

...........

...........

...........

...........

...........

...........

 

جراحی عمومی

دکتر درشتی

دکتر بهرام آبادی

دکتر باقرحسینی

دکتر زین العابدینی

دکتر امیری

چرخشی

 

زنان و بارداری۱

دکتر اسلامی

   دکتر عابدی

دکتر سرداری

دکتر مقیمی

دکتر مریدی

چرخشی

 

زنان و بارداری۲

...........

...........

...........

...........

...........

...........

 

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر بهلولی

...........

...........

...........

...........

دکتر آمالی

 

متخصص قلب و عروق

...........

دکتر اصغرزاده

دکتر غدیرپور- دکتر باقری

دکتر محمدی

دکتر غدیرپور - دکتر باقری

...........

 

عفونی

...........

دکتر سمیعی

دکتر فرقانی

دکتر فراهانی

دکتر سمیعی

...........

 

مغز و اعصاب

...........

...........

  ...........

...........

...........

...........

 

چشم پزشکی

...........

دکتر دارنهال

دکتر دارنهال

 دکتر رضایی

دکتر دارنهال

 دکتر رضایی

 

ارتوپدی

دکتر وثوقی رهبری- دکتر ابریشمی

دکتر عطارچی

دکتر وثوقی رهبری

دکتر عطارچی - دکتر ابریشمی

دکتر وثوقی رهبری

دکتر عطارچی

 

داخلی

 دکتر رشتچیان 

دکتر نجفی پور  

دکتر نجفی پور  

دکتر     تحویلدارزاده     

  دکتر     تحویلدارزاده   

  دکتر چوبچیان

 

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر ناظم زاده

دکتر ناظم زاده

...........

...........

دکتر ناظم زاده

.............

 

جراخی مغز و اعصاب

دکتر مینا روش 

...........

دکتر باوند

دکتر مینا روش 

دکتر اثنی عشری

...........

 

شنوائی سنجی

آقای قادر زاده

آقای قادر زاده

آقای قادر زاده

آقای قادر زاده

آقای قادر زاده

...........

 

گوش، حلق و بینی

...........

دکتر بوستانی

...........

...........

...........

...........

 

روانشناسی

خانم محمدی نژاد

خانم محمدی نژاد

خانم محمدی نژاد

خانم محمدی نژاد

خانم محمدی نژاد

...........

 

گفتاردرمانی

...........

خانم کشاورز

...........

خانم کشاورز

...........

خانم کشاورز

 

تغذیه

...........

...........

آقای بهفر

...........

آقای بهفر

...........

 

طب فیزیکی و توانبخشی

..........

..........

دکتر مهاجرانی

..........

دکتر مهاجرانی

............

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings