اهم وظایف و مسئولیت های بیمار و خانواده در بیمارستان شهدای یافت آباد
جهت حصول نتایج بهتر و دستیابی به تعامل موثر توجه شما عزیزان را به رعایت موارد زیر جلب می نمائیم:
.1 احترام به اصول اخلاقی اسلامی و ارزشهای فرهنگی بیمارستان شهدای یافت آباد
.2 احترام و رعایت حقوق فردی سایر بیماران
.3 احترام و برخورد مناسب با کارکنان براساس عرف فرهنگی جامعه
.4 رعایت قوانین و مقررات داخلی بیمارستان در زمینه ساعات ملاقات، دستورالعمل های تغذیه ای و ....
.5 قبول آنکه در ارائه خدمات درمانی اولویت با موارد اورژانسی می باشد 
.6 عدم استعمال دخانیات در طول زمان مراجعه یا بستری در بیمارستان
.7 اجتناب از بهمراه آوردن اشیاء قیمتی، پول زیاد، طلا و جواهر آلات، حیوانات خانگی و نظائر آن
.8 رعایت مقررات ایمنی بیمارستان
.9 آگاهی از تعرفه خدمات درمانی و تضمین پرداخت هزینه ها
.10 مشارکت در اجرای دستورات و برنامه های درمانی تیم پزشکی تا حصول نتیجه
.11 مشارکت و همکاری در اجرای دستورات داروئی و مراقبتی
.12 مشارکت وهمکاری در پیگیری و مراجعه بعدی طبق دستور پزشک بعد از ترخیص
.13 همکاری در جهت ارائه اطلاعات لازم و صحیح مرتبط با بیماری به تیم درمان
.14 اجتناب از هرگونه ارتباط مالی مستقیم با پزشکان و سایر گروههای درمانی و پرداخت کلیه وجوه لازم فقط به صندوق بیمارستان در قبال اخذ رسید
.15 دقت و همکاری در استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات بیمارستان
.16 اجتناب جدی از به همراه آوردن اطفال کمتر از 6 سال به داخل بخشها به منظور پیشگیری از انتقال عفونت به ایشان
.17 در صورت ضرورت حضور همراه با بیمار، انتخاب همراه همگن و متناسب با بخشهای مخصوص خانم ها یا آقایان باشد 
.18 در صورت تمایل به استفاده از غذای خانگی پزشک معالج یا پرستار بخش را مطلع فرمائید 
Template settings