دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • كاركنان
  • برنامه حضور پزشكان كلينيك
  • پاراكلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • نوبت دهي
  • درباره ما

سنجش رضایتمندی کادر پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 

دفعات مشاهده: 2085 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش به بیمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
آموزش به بیمار

دریافت فایل 1392آموزش_هاری.pdf   [حجم: 357 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل CHF.pdf   [حجم: 332 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل آسم.pdf   [حجم: 378 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل آموزش_هنگام__ترخیص__بیماران_قلبی.pdf   [حجم: 300 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل آنژین_صدری.pdf   [حجم: 314 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل استفاده_از_فشارسنج.pdf   [حجم: 302 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_آدنوتانزیلکتومی_.pdf   [حجم: 386 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_اضافه_وزن_و__چاقی_در_بارداری_.pdf   [حجم: 354 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_تشنج_.pdf   [حجم: 336 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_تغذیه_در_نارسایی_کلیه.pdf   [حجم: 389 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_تغذیه_کبد_چرب.pdf   [حجم: 316 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_سوند_ادراری_.pdf   [حجم: 357 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_کاتاراکت.pdf   [حجم: 268 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمفلت_نوزاد_سالم.pdf   [حجم: 343 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پمقلت_سوختگی_شیمایی_.pdf   [حجم: 358 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل پنومونی.pdf   [حجم: 327 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل تغذیه_و_بیماریهای_قلبی_عروقی.pdf   [حجم: 352 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل توصیه_غذائی_در_بیمار_قلبی_.pdf   [حجم: 299 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل تهیه_غذای_کمکی_کودک.pdf   [حجم: 323 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل جهت_آموزش_پمفلت_آدنوتانزیلکتومی_.pdf   [حجم: 355 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل جهت_پرستار_پمفلت_سوختگی_شیمایی_.pdf   [حجم: 373 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل سکته_قلبی.pdf   [حجم: 262 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل غربالگری_نوزاد_.pdf   [حجم: 328 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_از_پیس_میکر_در_منزل.pdf   [حجم: 305 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_از_شالدون.pdf   [حجم: 347 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_از_فیستول.pdf   [حجم: 335 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_در_آتل_و_گچ_گیری__.pdf   [حجم: 240 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_در_بخیه___.pdf   [حجم: 249 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل مراقبت_در_تزریق_پک_سل_.pdf   [حجم: 313 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل نحوه_استفاده_از_اسپری.pdf   [حجم: 359 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل نکات_آموزشی_جهت_بیمار_جدید_دیالیز.pdf   [حجم: 377 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]
دریافت فایل نکات_تغذیه_ای_در_بیماران_دیالیزی.pdf   [حجم: 354 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/7]

دفعات مشاهده: 2597 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر